Dossierinspecties

NovigoAccountantsadviseurs voert dossierreviews (dossierinspecties of kwaliteitsaudits) uit op de door u aangewezen dossiers. Of dit nu een samenstel-, beoordeling- of controleopdracht betreft. Het uitvoeren van dossierreviews is een interne waarborg die er toe bijdraagt dat opdrachten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften en uw eigen kantoorhandboek.

Door de reviews extern in te laten vullen, verhoogt u de effectiviteit en objectiviteit van deze waarborg in hoge mate. De reviews vinden plaats op afgesloten dossiers. Aan de hand van de uitkomsten van de review wordt de verbeterpunten benoemd.

De verbeterpunten worden met u besproken en desgewenst kunnen ze ook worden gepresenteerd in een vaktechnisch overleg bij u op kantoor. Dan heeft u mogelijk 'dubbel' voordeel. De bevindingen zijn namelijk veelal direct toepasbaar voor lopende opdrachten binnen uw kantoor.