Ondersteuning compliance officer

Als compliance officer kunt u behoefte hebben aan een sparring partner voor de invulling van uw rol. NovigoAccountantsadviseurs helpt compliance officers van grote en kleinere kantoren met kennis, ervaring en praktische tools.

U kunt bij ons terecht voor overleg over invulling van de functie, uitleg van regelgeving, opstellen van een werkplan, etc. Ook is het mogelijk (een deel van) de compliance werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

Ook ingewikkelde vaktechnische problemen en onafhankelijkheidsvraagstukken die u als compliance officer worden voorgelegd, kunt u met ons vertrouwelijk bespreken. Wij analyseren samen met u het probleem en de mogelijke oplossingen. Hierbij krijgt u inzicht in geldende regelgeving en de consequenties van de verschillende oplossingen. De beste oplossing kiest u daarna, goed geïnformeerd en onderbouwd.