Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling

NovigoAccountantsadviseurs voert de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) uit op de door u, op basis van uw kwaliteitsstelsel, aangewezen controle-, beoordelings- of samensteldossiers. Het instellen van een OKB is een waarborg die er toe bijdraagt dat uw opdrachten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften en uw kantoorhandboek.

Door de OKB extern in te laten vullen, verhoogt u de effectiviteit en objectiviteit van deze waarborg in hoge mate. De OKB kan plaatsvinden gedurende de verschillende fasen van een opdracht (planning, interim of eindejaar). De OKB wordt uitgevoerd en afgerond voor het verstrekken van de (controle)verklaring.

Uiteraard hoeft u niet op al uw opdrachten een externe OKB te laten uitvoeren. Onze ervaring is dat de extern uitgevoerde OKB waardevolle ervaringen oplevert, die direct toepasbaar zijn voor andere opdrachten binnen uw kantoor. Zo heeft u 'dubbel' voordeel. Desgewenst kunnen onze adviseurs de bevinden van een OKB in een vaktechnisch overleg binnen uw kantoor presenteren. Zo krijgen al uw medewerkers de gelegenheid te leren van de dingen die goed gaan en de dingen die nog beter kunnen.