Pre toetsing

Hoe staat uw kantoororganisatie er voor, voldoet u aan de eisen die aan een accountantskantoor met of zonder vergunning gesteld worden?

De laatste jaren zijn de vereisten voor een goede kantoororganisatie en dossiervorming alleen maar toegenomen. De beroepsorganisatie NBA heeft naar aanleiding van de tegenvallend toetsingsuitkomsten aangekondigd het aantal toetsingen uit te zullen breiden en ook startende kantoren eerder aan een toetsing te onderwerpen.

Natuurlijk kunt u de toetsing afwachten en dan eventueel uw maatregelen nemen, maar voorkomen is beter…,
door een pre toets door Novigo te laten uitvoeren. Minder stress, minder gedoe en betere toetsingsresultaten.

Download de Leaflet Pre toetsing voor uw accountantspraktijk.