Opstellen verbeterplan toetsingsuitkomsten

Indien u naar aanleiding van een toetsing een verbeterplan moet indienen kan Novigo u hierbij assisteren.

Hoe stelt u een dergelijk plan op, welke concrete maatregelen moet u treffen om succesvol op de aanbevelingen en/of aanwijzingen te reageren? Hoe zorgt u ervoor dat het verbeterplan ook echt tot verbetering in de praktijk leidt?

Meer informatie en tarieven vindt u in de leaflet Pre toetsing.