Beoordelen kantoororganisatie


Aan de hand van de voor uw organisatie geldende regelgeving (NVKS, VGBA, etc.), wordt uw kantoororganisatie beoordeeld. Aan de orde komen ondermeer:

Voorbereiding toetsingsbezoek

Ter voorbereiding van het toetsingsbezoek worden de toetsingsvragen met u doorgenomen en het verloop van de toetsing besproken. U verkrijgt inzicht in de werk- en denkwijze van de toetsers.

Meer informatie en tarieven vindt u in de leaflet Pre toetsing.