Review samenstel-controledossiers

Hierbij vindt een review plaats op afgeronde samenstel- of controledossiers, op basis van de op uw organisatie van toepassing zijnde externe toetsingsvragenlijsten. U verkrijgt daarmee inzicht in de verbeterpunten voor uw dossiervorming, waarbij de praktische toepasbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Deze review kan ook in de plaats treden van de jaarlijkse interne kantoorreview van (een onderdeel van) het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Deze review kan echter niet worden gezien als een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling of kwaliteitsreview.

Meer informatie en tarieven vindt u in de leaflet Pre toetsing.