Rendement en Optimalisatie

Als eigenaar van een MKB accountantskantoor bent u ook ondernemer. Dat betekent een bijna dagelijkse afweging tussen kwaliteit, tevredenheid en verantwoordelijkheid. In één term samen te vatten als rendement. Rendement van uw accountantskantoor.

Wanneer is het rendement optimaal?

Naar onze mening spelen daarbij niet alleen financiële indicatoren een rol. Er moet ook gekeken worden naar de geleverde kwaliteit, de klant- en medewerkerstevredenheid en de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de accountant.

De ervaring leert dat de nadruk in de ‘rendementsdriehoek’ veelal te zwaar ligt op één van de 3 rendementsgebieden. Met als gevolg een niet optimaal rendement. Eén van de oorzaken hierachter is het ontbreken van een duidelijke strategie. Weet u waar u naar toe wilt met uw kantoor? En weten uw medewerkers dat? Weten ze wat er überhaupt van ze wordt verwacht en weet u waarom uw medewerkers bij uw kantoor willen werken?

Kortom: wat is uw strategie en is uw kantoor in optimaal rendement? Onze adviseurs praten er graag met u over door!