Vaktechnisch advies externe verslaggeving

Novigo biedt u vaktechnisch advies over verslaggevingsvraagstukken. Contactpersoon hiervoor is Erwin Siebers.

Als de aard van de problematiek daarom vraagt, kan beantwoording ook op uw kantoor plaatsvinden. U kunt bij hem bijvoorbeeld terecht met vragen over de volgende onderwerpen:

Wilt u graag rechtstreeks in contact komen met Erwin, neem dan contact met hem op.